Dịch vụ

Dịch vụ của Hà Thành MED

  • Tư vấn, làm dự án thiết bị bệnh viện và các đơn vị y tế.
  • Cung cấp,lắp đặt, các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và hóa chất trong các ngành Y tế – Giáo dục.
  • Sản xuất, mua bán, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị y tế, thiết bị khoa học kĩ thuật.